Jednym z największych wyzwań stojących przed współczesnym światem jest wprowadzenie zmian, które zminimalizują szybko postępujące zmiany klimatyczne. Ziemia staje się coraz cieplejsza, a konsekwencje zaniedbania kwestii dbania o środowisko zaczynają dotykać wszystkich ludzi na całej ziemi. Z jakimi problemami zmaga się współczesne społeczeństwo? Jakie konsekwencje niosą ze sobą zmiany klimatyczne?

Przyczyny zmian klimatycznych

W pewnym stopniu zmiany klimatyczne są związane z naturalnymi zjawiskami, takimi jak erupcje wulkanów czy promieniowanie słoneczne. Jednak w porównaniu z działalnością człowieka, czynniki te w zaledwie niewielkim stopniu wpływają na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Jakie są w takim razie najważniejsze przyczyny postępujących zmian klimatycznych?

  • Emisja gazów cieplarnianych – najważniejszym czynnikiem będącym przyczyną zmian klimatycznych jest właśnie emisja gazów cieplarnianych. Pochodzą przede wszystkim z przemysłu, spalania paliw kopalnych i produkcji energii.
  • Zanieczyszczenie powietrza – związki chemiczne emitowane przez transport i przemysł i inne źródła zmienia właściwości atmosfery.
  • Wycinanie lasów – sprawia, że zwiększona jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
  • Rolnictwo – emisja metanu przez bydło i stosowanie nawozów azotowych przyczyna się do znacznej emisji gazów cieplarnianych.
  • Użytkowanie gruntów – dynamiczna urbanizacja i wiele zmian związanych z użytkowaniem gruntów prowadzi do utraty obszarów zielonych. Podobnie jak wycinanie lasów, wpływa to na większą emisję CO2 do atmosfery.
  • Paliwa kopalne – eksploatacja ropy, gazu ziemnego i węgla zwiększa ilość CO2 w atmosferze.

Zmiany klimatyczne - jak wpływają na dzisiejszy świat?Niebezpieczeństwa związane ze zmianami klimatycznymi

Postępujące zmiany klimatyczne mają istotny wpływ na ludzi, gospodarkę i środowisko. Jednym z głównych zagrożeń jest zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych warunków pogodowych. Huragany, powodzie, upały, burze i susze zdarzają się coraz częściej i są bardzo niebezpieczne. Poza tym, palącym problemem jest podnoszący się poziom wody w morzach i oceanach. Wzrastająca temperatura wpływa bowiem na szybkie topnienie lodowców. Zagraża to przede wszystkim ludziom żyjącym na wyspach oraz na obszarach przybrzeżnych.

Zmiany klimatyczne to nie tylko konsekwencje środowiskowe. Ich wpływ na bioróżnorodność determinuje bioróżnorodność, a tym samym – dostęp do żywności. Problemy w rolnictwie i słabsze plony na określonych terenach to jedna z przyczyn wzrastającego ubóstwa i wzmożonych migracji. W dłuższej perspektywie zwiększa to prawdopodobieństwo występowania konfliktów – zarówno wewnątrz krajów, jak i na arenie międzynarodowej. Wszystkie ekstremalne zjawiska stwarzają też niebezpieczeństwo dla systemów energetycznych. Zakłócenia w dostawie energii mają negatywny wpływ nie tylko na codzienne życie, ale również na działalność gospodarczą.

Przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej w codziennym życiu

Katastrofie klimatycznej może przeciwdziałać każdy z nas. Cenne są nawet najmniejsze kroki związane z dbaniem o środowisko. Przede wszystkim, warto ograniczyć konsumpcjonizm. Kupowanie rzeczy z drugiej ręki to jeden z doskonałych sposobów. Można także dbać o jakość wybieranych produktów. Zakup jednego materaca wysokiej jakości, takiego jak jeden z dostępnych w sklepie https://sennamaterace.pl/120-materace-120×190, to zdecydowanie lepszy wybór niż coroczne wymienianie taniego egzemplarza na nowy i tym samym zbędne produkowanie śmieci. Również podczas zakupów spożywczych można dokonywać rozsądnych wyborów. Już samo wybieranie warzyw i owoców, które nie są opakowane w plastik to duży krok.

Przeciwdziałać zmianom klimatycznym można również dokonując rozsądnych wyborów dotyczących transportu. Rezygnacja z samochodu to w dzisiejszych czasach podstawa! Dotyczy to w szczególności mieszkańców miast, w których dostęp do transportu publicznego, rowerów i modnych hulajnóg jest niezwykle łatwy. Emisję CO2 można też zmniejszyć dzięki instalacji systemu grzewczego bazującego na odnawialnych źródłach energii czy ograniczenia ilości mięsa w codziennej diecie.

Warto pamiętać o tym, że dbanie o środowisko nie musi wiązać się z restrykcyjnymi ograniczeniami. We wszystkim należy zachować umiar! Codzienne korzystanie z samochodu nie jest potrzebne, ale nic się nie stanie jeśli zostanie on użyty podczas weekendowego wyjazdu na miasto. Pakowanie owoców w foliowe torebki również jest czymś, czego nie należy robić. Jednak kupno jednej reklamówki na zakupy w sytuacji nie zabrania z domu swojej torby, nie spowoduje nagłego załamania klimatu.

Działania dla klimatu na arenie międzynarodowej

Działanie osób indywidualnych może jedynie w niewielkim procencie poprawić stan środowiska. Kluczowe są bowiem działania podejmowane na szeroką skalę przez poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe. Aktualnie jednym z najważniejszych traktatów jest Porozumienie Paryskie. Zostało przyjęte w 2015 roku, a jego założeniem jest dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej i ograniczenie wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza.

Cyklicznie organizowane są też konferencje klimatyczne – m.in. przez Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych. To podczas nich państwa mogą negocjować i pracować nad wspólną polityką ekologiczną. Ważnym elementem polityki klimatycznej są też dofinansowania Unii Europejskiej do odnawialnych źródeł energii. Dzięki nim w Polsce z roku na rok rośnie liczba domów, w których instalowane są systemy fotowoltaiczne czy pompy ciepła.

Zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na dzisiejszy świat. Państwa na całym świecie wprowadzają przepisy określające wymagania dotyczące dbania o klimat, a wszyscy ludzie są zobowiązani do wdrażania tych rozwiązań do swojego codziennego życia. Na szczęście świadomość dotycząca konieczności dbania o środowisko jest coraz wyższa, co pozwala na realizowanie politycznych celów.

Przeczytaj też:

  1. Materace z kokosem – dla kogo są polecane?
  2. Urządzasz sypialnię? Sprawdź o czym musisz pamiętać!
  3. Jak wyprać kołdrę? Poznaj kilka praktycznych porad!